Hledat English (United States)  Italiano (Italia) Deutsch (Deutschland)  Español (España) Čeština (Česká Republika)
21. listopadu 2018 ..:: Home ::..   Přihlásit se
Navigace stránek

    Prohlášení o soukromí

pensione per cani La Casetta se zavazuje chránit Vaše soukromí a vyvíjet technologie, které vám umožní nejlepší a nejbezpečnější online provoz. Toto prohlášení o ochraně soukromí je platné pro web pensione per cani La Casetta a určuje, jaká osobní data jsou shromažďována a jak je s nimi nakládáno. Užíváním webu pensione per cani La Casetta souhlasíte s postupy popsanými v tomto prohlášení.

Shromažďování osobních dat

pensione per cani La Casetta shromažďuje osobní data, která mohou být použita k vaší identifikaci, jako je vaše e-mailová adresa, jméno, adresa domů nebo do zaměstnání a telefon. pensione per cani La Casetta také shromažďuje anonymní demografické informace, které nejsou jedinečné, jako vaše PSČ, věk, pohlaví, preference, zájmy a záliby.

Také se zde na pensione per cani La Casetta automaticky shromažďují informace o hardware a software vašeho počítače. Tyto informace mohou zahrnovat: IP adresu, typ browseru, doménová jména, časy přístupů a adresy referujících webů. Tyto informace jsou pensione per cani La Casetta využívány pro poskytování služeb, k udržování jejich kvality a k vytváření obecných statistik o využívání webu pensione per cani La Casetta.

Prosím, mějte na paměti, že pokud přímo prozradíte vaše osobní data na veřejných fórech webu pensione per cani La Casetta, mohou být využívána a shromažďována ostatními uživateli. Poznámka: pensione per cani La Casetta nezkoumá obsah žádné z vašich privátních online komunikací.

pensione per cani La Casetta doporučuje přečíst prohlášení o ochraně osobních údajů webů, na něž chcete umístit odkazy na pensione per cani La Casetta. To slouží k tomu, abyste porozuměli, jak tyto weby shromažďují a používají vaše osobní data a s kým je sdílí. pensione per cani La Casetta nezodpovídá za zásady ochrany osobních údajů nebo další obsah mimo pensione per cani La Casetta a rodinu webů pensione per cani La Casetta.

Použití osobních informací

pensione per cani La Casetta shromažďuje a používá vaše osobní informace k provozu webu pensione per cani La Casetta a k poskytování služeb, o které jste požádali. pensione per cani La Casetta také používá vaše identifikační údaje k zasílání informací o produktech nebo službách dostupných z pensione per cani La Casetta a jeho přidružených částí. pensione per cani La Casetta vás také může kontaktovat v rámci výzkumů Vašich názorů na aktuálně poskytované služby a potenciálních nabídek služeb dalších. pensione per cani La Casetta neposkytuje, neprodává ani nepronajímá zákaznická data třetím stranám. pensione per cani La Casetta Vás může čas od času kontaktovat v zastoupení externích obchodních partnerů v souvislosti s jednotlivými nabídkami, které by Vás mohly zajímat. V těchto případech však nejsou Vaše jedinečné osobní údaje (e-mail, jméno, adresa, telefonní číslo) poskytovány třetím stranám. Navíc pensione per cani La Casetta může sdílet data s důvěryhodnými partnery, což nám pomáhá provádět statistické analýzy, posílat vám e-maily nebo dopisy, poskytovat zákaznickou podporu nebo zajišťovat dodávky. Všechny tyto třetí strany mají zakázáno používat vaše osobní data k jiným účelům, než poskytnutí objednaných služeb pensione per cani La Casetta a musí zachovat důvěrnost vašich informací.

pensione per cani La Casetta nevyužívá nebo neprozrazuje citlivé osobní informace jako je rasa, náboženství nebo politická orientace bez vašeho explicitního souhlasu.

pensione per cani La Casetta udržuje informace o stránkách, které uživatelé navštíví v rámci portálu pensione per cani La Casetta za účelem zjištění, jaké služby pensione per cani La Casetta jsou nejoblíbenější. Tato data jsou využívána k doručování personalizovaného obsahu a inzerce návštěvníkům pensione per cani La Casetta, jejichž chování naznačuje, že se zajímají o určitou oblast.

Web pensione per cani La Casetta prozradí Vaše osobní informace bez předchozího upozornění pouze v případě, že je o to požádán institucí, která k tomu má zákonné oprávnění anebo v dobré víře, že je tato akce nezbytná k: (a) podřízení se právním normám nebo vyhovění legálnosti postupů sloužící pensione per cani La Casetta nebo stránkám; (b) ochraně a obraně práv a majetku pensione per cani La Casetta a (c) v naléhavých případech k zabezpečení osobní bezpečnosti uživatelů pensione per cani La Casetta nebo veřejnosti.

Použití cookies

Web pensione per cani La Casetta používá "cookies" za účelem personalizace. Cookie je malý textový soubor uložený na vašem harddisku webovým serverem prostřednictvím browseru. Cookies nemohou být využity ke spouštění programů nebo doručování virů na cílové počítače. Cookies jsou unikátně spojeny s vámi a mohou být přečteny pouze serverem z domény, z níž server příslušný cookie na váš disk uložil.

Hlavním účelem cookies je zajištění vašeho pohodlí a ušetření vašeho času. Účelem je oznámit webovému serveru, že jste se vrátili na specifickou stránku. Např. pokud si přizpůsobíte stránky pensione per cani La Casetta nebo se zde registrujete k odběru služeb, cookie pomůže u portálu inicializovat tato specifická nastavení při Vaší příští návštěvě. To zjednodušuje proces zaznamenávání vašich osobních informací jako je adresa plátce, adresa doručení atd. Pokud se tedy vrátíte na stejný portál, informace, které jste před tím poskytli, jsou vyvolány, takže můžete jednoduše využívat vlastnosti pensione per cani La Casetta, které jste si dříve uživatelsky nastavili.

Máte možnost cookies povolit nebo zakázat. Většina webových browserů automaticky cookies akceptuje, ale většinou je možné změnit nastavení prohlížeče tak, aby cookies odmítal, pokud si to přejete. V případě, že cookies zakážete, můžete mít potíže s plným využitím interaktivních služeb pensione per cani La Casetta nebo jiných stránek.

Bezpečnost vašich osobních informací

pensione per cani La Casetta zabezpečuje vaše osobní informace proti neautorizovanému přístupu nebo vyzrazení. pensione per cani La Casetta uchovává vaše osobní identifikační údaje na počítačovém serveru v bezpečném, kontrolovaném prostředí chráněném proti neautorizovanému přístupu, použití nebo vyzrazení. Pokud jsou osobní údaje (jako číslo kreditní karty) přenášeny na webové stránky, je přenos zabezpečen šifrováním jako je Secure Socket Layer (SSL) protokol.

Změny v tomto ustanovení

pensione per cani La Casetta vítá vaše komentáře týkající se tohoto prohlášení o soukromí. Pokud si myslíte, že se pensione per cani La Casetta nedrží tohoto prohlášení, prosím kontaktujte pensione per cani La Casetta na adrese rena.nera@alice.it. Použijeme komerčně přijatelné řešení zajišťující okamžité zjištění a nápravu problému.


Copyright (c)   Podmínky používání  Prohlášení o soukromí
DotNetNuke® is copyright 2002-2018 by DotNetNuke Corporation